Khutbah Jum’at Basa Sunda : Ma’na Maulid Nabi Muhammad SAW – Masjid Birrul Walidain YPMI Wanayasa

الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِأَنْفُسِناَوَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ الله  فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ . اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

 أَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ اللهِ أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ اْلمُتَّقُوْنَ.

. قَالَ اللهُ تَعَالَى:هُوَ ألَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ اْلحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلىَ الدِّينْ ِكُلِّهِ وَكَفَى بِالله ِشَهِيْدً

Hadirin nu sami-sami miharep Ridho Alloh !

Saparantos urang nyandingkeun puji, ka Gusti Nu Maha Suci Alloh Robbul ‘Izzaty, nyandangkeun puja ka Nu Maha Kawasa Alloh ‘Azza Wa Jalla. Ngahaturkeun syukur ku pitutur, ka Alloh Robbun Ghofur, nu mana ku kersa Manten-Na urang sadaya tiasa ngalaksanakeun hiji amaliyah kawajiban saminggu sakali, nyatana ibadah sholat Jum’at. Tur, nya Mantenna pisan nu maparin mangpirang-pirang kanikmatan anu kacida seueurna, kalebet nikmat nu pangageung-ageung-na nyaéta ni’mat Iman sareng ni’mat Islam.

Sholawat miwah kawilujengan salamina ngucur ka jungjunan urang sadayana, nu salamina jadi panutan, tur jadi suri tauladan dina sagala tingkah sareng paripolah urang sadaya salaku umat Islam khususna, umumna umat Islam nu aya di sakuliah alam dunya, Nyatana Kanjeng Nabi Muhammad saw. ka kulawargina, para shohabatna tug dugi ka urang sadaya nu mudah-mudahan kalebet ka golong umatna nu jaga kénging Syafa’atul ‘Udzma. Amin ya Alloh Ya Robbal ‘Alamin.

Hadirin Rohimakumulloh !

Ayeuna urang nincak dina sasih anu ngandung sajarah, sabab dina sasih ieu pisan lahir hiji jalmi anu pinuji, nyatana Kanjeng Nabi Muhammad saw. anu namina tos dikenal di alam malakut saméméh diciptakeunna Nabi Adam as. Kitu, saur sapalih katerangan. Nu akibat lahirna kanjeng Nabi téh ngahiliwirkeun angin katiginan pikeun migusti pangéran nu sahiji nyaéta Alloh Robbul Izzaty. Nu akibat babar anjeunna nyambuangkeun hawa kasadaran pikeun manusa sangkan sadar, pasrah, sadar bari sumerah ka Alloh Jalla jalalah.

Nya Anjeuna pisan nu nyébor sagara keusik kajahiliyyahan ku cai kaimanan sareng katauhidan, sahingga manusa apal kana arti kamanusaan, tur apal ka saha nu kudu dijadikeun panangtayungan jeung tempat pananggéuhan, ogé ka saha nu kudu dijadikeun Pangéran.

Kaping 12 énjing-énjing dina dinten senen sasih Robi’ul Awwal, awal taun Gajah nu ka masyhur, Atanapi kaping 20 sasih April taun 571 masehi. Lamun ngaguar deui sajarah kahirupan kanjeng Nabi Muhammad saw. ti saprak anjeuna gubrag babar ka alam dunya, éstu pinuh ku kajadian nu kacida ahéngna anu minangka tanda kaistiméwaan-kaistiméwaan pikeun calon Nabi. tur minangka panyambutan kana babarna hiji manusa nu bakal jadi panutan.

Hiji manusa nu bakal jadi pamingpin nu paling suksés diantara para pamingpin nu aya di sakuliah alam dunya. Diantarana baé, nalika anjeunna babar datang hiji pasukan anu dipingpin ku hiji Raja nyatana Raja Abrahah, nu diabadikeun dina ayat Al-Qur’an surat Al-Fiil. Didieu dua sato nu di abadikeun ku Alloh dina ayatna, nyatana Gajah jeung Manuk Aba-biil. Tur ku tradisi Arab ieu hal téh dipercaya minangka mu’jizat nu kahiji diantara mukjizat nabi nu sanésna.

Kaahéngan nu sanésna dina mapag babarna Kanjeng Nabi Muhammad saw. nyaéta pareumna seuneu nu jadi sesembahan kaum Majusi di nagri Pérsia, ogé kaahéngan-kaahéngan sanésna, saperti sumujudna sakabéh makhluk nu aya di satungkebing langit satangkaraking jagat buana panca tengah nu minangka sujud kahurmatan, dugi ka daun nu ragrag tina dahan tangkal cicing ngajeten teu jadi ragrag antara dahan ka taneuh. Hal ieu nandakeun yén babarna kanjeng Nabi Muhammad saw. disambut ku panghurmatan nu kacida agungna.

Nu jadi pertanyaan pikeun urang sadayana ayeuna, naon nu kudu dicandak tur dijadikeun palajaran dina sajarah sasih Robi’ul Awal ieu, nu dilebetna aya sajarah agung, nyatana babarna panutan urang sadayana kanjeng Nabi Muhammad saw.?

Kukituna didieu urang sadaya kedah emut tugas naon Kanjeng Nabi Muhammad saw. di utus ka alam dunya. Mangga urang titénan kana ucapan nu sok sering diucapkeun ku para khotib atanapi para muballigh dina bubuka cacarita atanapi muqodimah boh khuthbah atanapi ceramahna, anu kalimatna nyaéta, Surat al-Fath : 28 ;

هُوَ ألَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ اْلحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلىَ الدِّينْ ِكُلِّهِ وَكَفَى بِالله ِشَهِيْدًا

“Nya anjeunna nu ngutus Rasul-Na, kalawan mawa pituduh jeung agama nu haq (bener), pikeun Anjeunna ngunggulkeun éta agama batan agama sakabéh agama-agama, jeung cukup Alloh nu jadi saksina”.

Didieu aya dua bekel/amanat nu jadi alat para Rasul kalebet Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w dina ngajalankeun tugas karosulanana, jeung hiji tugas nu kudu dilaksanakeun.

Nu kahiji أَلْهُدَى  hartina pituduh. nyaeta tugas Nabi téh nuduhkeun ka manusa pikeun migusti pangéran nu sahiji ku kalimat لَاِإلَهَ إِلَّاالله  (Teu aya pangéran nu wajib disembah anging pangéran nu sahiji nyatana Alloh). Da hakékatna mah para Nabi jeung Rosul diutus téh, taya kajaba sami pikeun nuduhkeun kalimat Tauhid tadi. Hal ieu téh dina raraga ngélingan manusa supaya éling kana purwa daksi, nu baheula éta kalimat tauhid geus jadi ikrar sakumaha dina asal kajadian, apanan urang téh geus ariman tur geus be’at langsung dipayuneun Alloh Ta’ala, yén urang téh moal rék midua anjeun-Na, urang tos ikrar dina mangsa aya dina alam rahim nalika Alloh naros أَلسْتُ بِرَبِّكُمْ? urang saréréa ngajawab  َبلَى شَهِدنَا.

Maka ku sabab éta pisan perlu ayana pangéling-ngéling, nya Alloh ngirim/ngutus para rasul kalebet Rosululloh saw. sakumaha Dawuhan Alloh dina Al-Qur’an surat Adz-Dzariyat ayat 55:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ اْلمُؤْمِنَيْنَ

“Bere pangéling-ngéling ku Anjeun (Muhammad) saéstuna pangéling-ngéling éta kacida aya manfa’atna pikeun jalma-jalma nu ariman”

Jadi, Ngalaksanakeun sagala nu dipépélingkeun atanapi nu di tuuduhkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad saw. boh nu bentukna larangan atawa paréntah éta téh mangrupakeun wasilah atanapi cukang lantaran pikeun nagberesihkeun haté, jiwa jeung perasaan nu kacida gedé manfaatna. tah ku jalan urang ngalaksanakeun pepéling atanapi pituduh tegesna “أَلْهُدَى” nu sumpingna ti Kanjeng Nabi Muhammad saw. nu mangrupakeun alat pikeun ngaberesihkeun jiwa, maka urang bakal bisa balik deui kana kajadian awal urang tur bakal tepung nyaksian ‘Al-Haq” nyatana Alloh Ta’ala siga béheula.

Nu kadua, bekel nu dicandak téh nyaéta ” دِيْنِ اْلحَقِّ” (agama nu haq nu dipikaridho ku Alloh s.w.t), nyaeta agama Islam sakumaha dawuhan Alloh: “Innad-Diina ‘Indalloohil-Islaam” (saéstuna agama nu dipikaridho ku Alloh téh nyaéta Agama Islam).

Jadi ngan ukur agama Islam nu Haq, da hakékatnamah sadaya agama samawi nu diturunkeun ku Alloh sadayana ogé ajaran agama Islam ngan nami “Islam” di anggé ku nami agama nu dicandak ku Kanjeng Nabi Muhammad saw. tur mangrupakeun panyampurna agama-agama nu saméméhna. Malihan Alloh ngajelaskeun dina Dawuhan-Na-na وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ اْلإِسْلاَمَ دِيْنًا فَلَنْ ُيقْبَلَ مِنْهُ…. (Jeung sing saha jalamana nu neangan agama salian ti agama Islam maka ku kami (saur Alloh) bakal di tolak tegesna moal ditarima).

Hadirin Rohimakumulloh !

Mangga urang sami-sami ngajaga bari ngalaksanakeun ajaran-ajaran agama Islam kalayan saleres-leresna. Mudah-mudahan urang kalebet golongan jalma-jalma nu dipikaridho ku Alloh ku sabab wasilahna urang sadaya jadi jalma nu Muslim bari ngalaksanakeun ajaran ka islaman, agama nu dipikaridho ku Alloh s.w.t. tur mudah-mudahan hidayah nu tos ngancik di diri urang mugia sing tetep ayana, dikuatkeun ku Alloh s.wt. Amin ya Alloh Ya Robbal ‘Alamin.

بارك الله لي و لكم في القرأن العظيم و نفعني و اياكم بما فيه من الأيات و ذكر الحكيم و تقبل مني و منكم تلاوته انه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي و لكم   .

 

Khutbah kadua:

اَلْحَمْدُ للهِ عَلىَ اِحْسَانِهِ وَالشُّكْرُ لَهُ عَلىَ تَوْفِيْقِهِ وَاِمْتِنَانِهِ. وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وِعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كِثيْرًا
اَمَّا بَعْدُ فَياَ اَيُّهَا النَّاسُ اِتَّقُوااللهَ فِيْمَا اَمَرَ وَانْتَهُوْا عَمَّا نَهَى
وَقَالَ تَعاَلَى اِنَّ اللهَ وَمَلآ ئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلىَ النَّبِى يآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ وَعَلَى آلِ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَنْبِيآئِكَ وَرُسُلِكَ وَمَلآئِكَةِ اْلمُقَرَّبِيْنَ وَارْضَ اللّهُمَّ عَنِ اْلخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ اَبِى بَكْرٍوَعُمَروَعُثْمَان وَعَلِى وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِي التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلىَ ىيَوْمِ الدِّيْنِ وَارْضَ عَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
اَللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاْلمُؤْمِنَاتِ وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَاْلمُسْلِمَاتِ اَلاَحْيآءُ مِنْهُمْ وَاْلاَمْوَاتِ اللهُمَّ اَعِزَّ اْلاِسْلاَمَ وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَاْلمُشْرِكِيْنَ وَانْصُرْ عِبَادَكَ اْلمُوَحِّدِيَّةَ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَ الدِّيْنَ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ اْلمُسْلِمِيْنَ وَ دَمِّرْ اَعْدَاءَالدِّيْنِ. اللهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا اْلبَلاَءَ وَاْلوَبَاءَ وَالزَّلاَزِلَ وَاْلمِحَنَ وَسُوْءَ اْلفِتْنَةِ وَاْلمِحَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ عَنْ بَلَدِنَا اِنْدُونِيْسِيَّا خآصَّةً وَسَائِرِ اْلبُلْدَانِ اْلمُسْلِمِيْنَ عآمَّةً يَا رَبَّ اْلعَالَمِيْنَ. رَبَّنَا آتِناَ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَاوَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ اْلخَاسِرِيْنَ.

عِبَادَاللهِ ! اِنَّ اللهَ يَأْمُرُنَا بِاْلعَدْلِ وَاْلاِحْسَانِ وَإِيْتآءِ ذِى اْلقُرْبىَ وَيَنْهَى عَنِ اْلفَحْشآءِ وَاْلمُنْكَرِ وَاْلبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَاذْكُرُوااللهَ اْلعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْهُ عَلىَ نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرْ

 

Share this :

170 thoughts on “Khutbah Jum’at Basa Sunda : Ma’na Maulid Nabi Muhammad SAW – Masjid Birrul Walidain YPMI Wanayasa

 1. For my thesis, I consulted a lot of information, read your article made me feel a lot, benefited me a lot from it, thank you for your help. Thanks!

 2. Really many of great tips.
  real money online casino no deposit bonus codes 2022 [url=https://bestonlinecasinoreal.us/]free online casino games no downloads[/url] borgata casino – online slots,

 3. You said this really well.
  [url=https://domyhomeworkformecheap.com/]courseworks help[/url] do my homework cheap [url=https://domycollegehomeworkforme.com/]coursework uk[/url] do my homework

 4. Helpful posts. Kudos!
  [url=https://essayssolution.com/]write a speech for me[/url] write my essay for cheap [url=https://cheapessaywriteronlineservices.com/]website writes essays for you[/url] i forgot to do my essay

 5. You actually explained this superbly.
  [url=https://essaytyperhelp.com/]essay writing service law[/url] essay writing help [url=https://helptowriteanessay.com/]i need help writing an essay[/url] essays writing help

 6. Whoa a lot of beneficial tips!
  [url=https://ouressays.com/]make proposal[/url] online proposal [url=https://researchpaperwriterservices.com/]buy a term paper[/url] research project proposal

 7. Thanks a lot! Loads of postings!
  [url=https://ouressays.com/]proposal writing[/url] thesis proposal [url=https://researchpaperwriterservices.com/]essay proposal[/url] proposal essay

 8. You reported this perfectly!
  [url=https://studentessaywriting.com/]spongebob writing essay[/url] cheapest essay writing service [url=https://essaywritingserviceahrefs.com/]best essay writing service reddit[/url] essay writing service uk forum

 9. Regards! A good amount of material!
  [url=https://hireawriterforanessay.com/]write my research paper for me cheap[/url] do my essay for cheap [url=https://theessayswriters.com/]write essay for me cheap[/url] writing my essay

 10. You’ve made your point.
  [url=https://quality-essays.com/]buy essay cheap[/url] order cheap essay [url=https://buyanessayscheaponline.com/]pay for writing essay[/url] buy narrative essay

 11. With thanks. An abundance of forum posts!
  [url=https://customthesiswritingservice.com/]argumentative essay thesis[/url] define thesis [url=https://writingthesistops.com/]thesis statment[/url] thesis

 12. Well expressed without a doubt! .
  [url=https://topswritingservices.com/]best essay writing service reviews[/url] best resume writing service [url=https://essaywriting4you.com/]research paper writing service[/url] online essay writing service

 13. Incredible quite a lot of useful facts!
  [url=https://payforanessaysonline.com/]pay to write paper[/url] where can i pay someone to write my essay [url=https://buycheapessaysonline.com/]buy my essay[/url] pay for essay

 14. Seriously quite a lot of useful information.
  [url=https://customthesiswritingservice.com/]psychology thesis[/url] thesis [url=https://writingthesistops.com/]how to write thesis[/url] phd thesis database

 15. You said it nicely..
  [url=https://domyhomeworkformecheap.com/]help me do my homework[/url] my child refuses to do homework [url=https://domycollegehomeworkforme.com/]coursework writer uk[/url] coursework help uk

 16. You said it perfectly.!
  [url=https://bestpaperwritingservice.com/]legitimate paper writing services[/url] cheap custom papers [url=https://bestonlinepaperwritingservices.com/]term paper writing service[/url] writing paper services

 17. Nicely put. Thanks a lot!
  [url=https://studentessaywriting.com/]essay writing service 3 hours[/url] writing essay service [url=https://essaywritingserviceahrefs.com/]custom essay writing service[/url] assignment writing service

 18. Thanks a lot! Numerous forum posts.
  [url=https://ouressays.com/]term paper[/url] research proposals [url=https://researchpaperwriterservices.com/]term papers[/url] buy term papers online

 19. Tips effectively taken.!
  [url=https://argumentativethesis.com/]thesis writer[/url] writing a thesis [url=https://bestmasterthesiswritingservice.com/]working thesis[/url] thesis help

 20. Nicely put, Thanks a lot!
  [url=https://essaytyperhelp.com/]writing helper[/url] help me write an essay [url=https://helptowriteanessay.com/]help writing essay[/url] essay writing service

 21. With thanks, Plenty of posts.
  [url=https://essaywritingservicelinked.com/]top essay writing services[/url] college paper writing service [url=https://essaywritingservicetop.com/]reliable essay writing service[/url] essay writing service uk

 22. Truly all kinds of useful information!
  [url=https://essaywritingservicehelp.com/]essay writing help[/url] best college essay writing service [url=https://essaywritingservicebbc.com/]top essay writing service[/url] cheap essay writing services

 23. Wonderful data. Thank you!
  [url=https://studentessaywriting.com/]writing a college essay[/url] trusted essay writing service [url=https://essaywritingserviceahrefs.com/]best essay writer service[/url] assignment writing service

 24. You stated that wonderfully!
  [url=https://argumentativethesis.com/]thesis statements[/url] tentative thesis [url=https://bestmasterthesiswritingservice.com/]define thesis[/url] phd thesis database

 25. You said this exceptionally well.
  [url=https://writinganessaycollegeservice.com/]australian essay writing service[/url] college papers writing service [url=https://essayservicehelp.com/]essay writting service[/url] essay writing tips

 26. Thanks! I value it!
  [url=https://domyhomeworkformecheap.com/]should i do my homework[/url] homework help cpm [url=https://domycollegehomeworkforme.com/]pay someone to do my homework[/url] homework help cpm

 27. Nicely put, Regards.
  [url=https://helpwithdissertationwriting.com/]doctoral dissertation[/url] dissertation writing help [url=https://dissertationwritingtops.com/]dissertation help services[/url] dissertation writing services reviews

 28. You actually suggested that terrifically!
  [url=https://essaywritingservicelinked.com/]personal essay writing service[/url] term paper writing services [url=https://essaywritingservicetop.com/]custom essay writing service[/url] essay writing services

 29. You actually suggested it fantastically.
  [url=https://essaywritingservicelinked.com/]essay on service[/url] college paper writing service [url=https://essaywritingservicetop.com/]writing a narrative essay[/url] professional essay writing service

 30. Truly all kinds of beneficial facts!
  [url=https://studentessaywriting.com/]paper writing service college[/url] essay writing service review [url=https://essaywritingserviceahrefs.com/]essay service[/url] essay writting service

 31. Many thanks! I appreciate it.
  [url=https://hireawriterforanessay.com/]write a essay[/url] essay writer website [url=https://theessayswriters.com/]online essay writers[/url] do my essay

 32. I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.

 33. Cheers, Quite a lot of posts!
  [url=https://payforanessaysonline.com/]pay to write my essay[/url] pay to write my essay [url=https://buycheapessaysonline.com/]order essay online[/url] pay someone to write paper

 34. Factor effectively used..
  [url=https://essaywritingservicelinked.com/]biology essay writing service[/url] buy essay writing service [url=https://essaywritingservicetop.com/]professional essay writing[/url] linkedin writing service

 35. Thanks a lot! I enjoy it!
  [url=https://payforanessaysonline.com/]essays for sale[/url] pay for essay reviews [url=https://buycheapessaysonline.com/]where to buy essays online[/url] pay for essay reviews

 36. You actually explained that very well!
  [url=https://writinganessaycollegeservice.com/]essay write service[/url] my essay service [url=https://essayservicehelp.com/]essay writing service dublin[/url] essay writing services

 37. Useful posts. Thanks a lot.
  [url=https://helpwithdissertationwriting.com/]what is a phd[/url] dissertation writers [url=https://dissertationwritingtops.com/]writing dissertation[/url] dissertation writing

 38. Terrific forum posts, Cheers.
  [url=https://essaypromaster.com/]how to write an analysis paper[/url] paper writer [url=https://paperwritingservicecheap.com/]writing papers[/url] paper writing service

 39. Regards. Great information!
  [url=https://payforanessaysonline.com/]pay for essay online[/url] order essay [url=https://buycheapessaysonline.com/]pay someone to write paper[/url] buy essays

 40. You said it adequately..
  [url=https://theessayswriters.com/]essay write[/url] online essay writer [url=https://bestcheapessaywriters.com/]professional essay writers[/url] write this essay for me

 41. Wonderful data. Thanks.
  [url=https://writinganessaycollegeservice.com/]essay writing help service[/url] essay writing service 3 hours [url=https://essayservicehelp.com/]best resume writing service[/url] essay writing

 42. You mentioned that very well!
  [url=https://argumentativethesis.com/]thesis writer[/url] thesis titles [url=https://bestmasterthesiswritingservice.com/]strong thesis statement[/url] writing a thesis

 43. Amazing many of awesome information!
  [url=https://essaywritingservicelinked.com/]writing service essay[/url] pro essay writing service [url=https://essaywritingservicetop.com/]scholarship essay writing service[/url] essay writing service reviews

 44. Thanks. I appreciate it!
  [url=https://argumentativethesis.com/]argumentative thesis[/url] thesis statements [url=https://bestmasterthesiswritingservice.com/]thesis writer[/url] strong thesis statement

 45. Beneficial knowledge. Thanks.
  [url=https://researchproposalforphd.com/]research paper writer services[/url] write my research paper for me [url=https://writingresearchtermpaperservice.com/]write my research paper[/url] parts of a research proposal

 46. You actually reported that perfectly!
  [url=https://ouressays.com/]elements of a research proposal[/url] proposal introduction [url=https://researchpaperwriterservices.com/]research paper writers[/url] online proposal

 47. Thank you very much for sharing. Your article was very helpful for me to build a paper on gate.io. After reading your article, I think the idea is very good and the creative techniques are also very innovative. However, I have some different opinions, and I will continue to follow your reply.

 48. Regards, I appreciate it!
  [url=https://studentessaywriting.com/]top executive resume writing service[/url] article writing service [url=https://essaywritingserviceahrefs.com/]professional essay writing services[/url] writing a reflective essay

 49. Awesome content. Thanks!
  [url=https://ouressays.com/]write my research paper for me[/url] proposal writing [url=https://researchpaperwriterservices.com/]write my research paper for me[/url] buy a research paper

 50. Terrific content. Thank you!
  [url=https://helpwithdissertationwriting.com/]dissertation uk[/url] phd thesis [url=https://dissertationwritingtops.com/]define dissertation[/url] dissertation writing services reviews

 51. Kudos, Plenty of data.
  [url=https://ouressays.com/]research proposal[/url] research paper writer [url=https://researchpaperwriterservices.com/]term paper help[/url] proposal research

 52. You have made the point.
  [url=https://topswritingservices.com/]grad school essay writing service[/url] essay writing service buy [url=https://essaywriting4you.com/]executive resume writing service[/url] grad school essay writing service

 53. Beneficial write ups. Thanks a lot.
  [url=https://englishessayhelp.com/]essay helper online[/url] need help writing an essay [url=https://essaywritinghelperonline.com/]help me write my essay[/url] help with my essay

 54. Thank you! Plenty of forum posts.
  [url=https://argumentativethesis.com/]thesis creator[/url] thesis help [url=https://bestmasterthesiswritingservice.com/]thesis help[/url] write a thesis

 55. Thanks. Wonderful stuff.
  [url=https://essaywritingservicehelp.com/]professional essay writers[/url] best executive resume writing service [url=https://essaywritingservicebbc.com/]essay writing service uk[/url] best resume writing service

 56. Kudos! Good information.
  [url=https://quality-essays.com/]buy an essay online[/url] essay for sale [url=https://buyanessayscheaponline.com/]pay for essay online[/url] pay for research paper

 57. Nicely put. Cheers!
  [url=https://writingpaperforme.com/]how to write a reflective paper[/url] professional essay writers [url=https://custompaperwritersservices.com/]how to write a paper[/url] professional essay writers

 58. Really plenty of great advice.
  [url=https://customthesiswritingservice.com/]thesis paper[/url] tentative thesis [url=https://writingthesistops.com/]define thesis statement[/url] tentative thesis

 59. Thank you, Great information!
  [url=https://payforanessaysonline.com/]buy essays[/url] buy essays online [url=https://buycheapessaysonline.com/]pay to write my essay[/url] pay someone to write my college essay

 60. Thanks a lot, Ample write ups.
  [url=https://essaypromaster.com/]essay writer website[/url] write my paper for me [url=https://paperwritingservicecheap.com/]write a paper for me[/url] paper writers for college

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

INFO PPDB ONLINE

Info PPDB Online

Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru silahkan klik DISINI